Skip to content

OPŁATY ZA USŁUGI CMENTARNE
1) korzystanie z miejsca pochówku, to jest prawo do grobu na okres 20 lat:
    a) osoba pochowana powyżej 14 roku życia -70 zł,
    b) osoba pochowana poniżej 14 roku życia -35 zł,
2) ponowienie prawa do grobu na dalsze 20 lat:
    a) osoba pochowana powyżej 14 roku życia -70 zł,
    b) osoba pochowana poniżej 14 roku życia -35 zł,
3) rezerwacja miejsca pochówku - 300 zł,
4) korzystanie z Domu Pogrzebowego i chłodni:
    a) za udostępnienie Domu Pogrzebowego w związku z ceremonią pogrzebową- 110 zł,
    b) za przechowanie zwłok w chłodni - 40 zł/ za każdą rozpoczętą dobę,
5) pozwolenia na budowę grobowców i nagrobków:
    a) piwnicy grobu pojedynczego -     60  zł,
    b) piwnicy grobu podwójnego (pion) -    90 zł ,
    c) piwnicy grobu podwójnego (poziom) -    120 zł,
    d) piwnicy grobu innego niż w/wymienione -    500 zł,
    e) nagrobka pojedynczego -     30 zł,
    f) nagrobka podwójnego -     90 zł,
6) wjazd na cmentarz pojazdów samochodowych:
    a) każdorazowy wjazd na teren cmentarza pojazdu samochodowego osobowego do 2,5 tony- 20 zł,
    b) każdorazowy wjazd na teren cmentarza każdego innego pojazdu - 50 zł.